HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2017, Ban chấp hành Công đoàn phối kết hợp với lãnh đạo Nhà trường Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018
Mở đầu Hội nghị là các tiết mục văn nghệ do các công đoàn viên trình bày:
22449247_505104139844477_404006927_o

22471965_505104103177814_633532618_o

22473245_505104146511143_194886482_o
Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm:
1. Thầy Dương Văn Điều – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường;
2. Thầy Hồ Văn Cung – Chi uỷ viên – Chủ tịch công đoàn;
Đoàn thư ký gồm:
1. Cô Phạm Thị Huế – Thư ký hội đồng sư phạm;
2. Cô Cao Thị Thanh Hoa – Giáo viên môn ngữ Văn.
22473252_505102473177977_1661656084_o
Sau khi nghe Thầy Dương Văn Điều – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018, Thầy Hồ Văn Cung – Chi uỷ viên – Chủ tịch công đoàn thông qua kết quả phong trào thi đua, Cô Doãn Thị Thanh Thuỷ thông qua báo cáo thu chi tài chính năm học 2016 – 2017, Cô Nguyễn Thị Trúc Liên – Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra năm học 2016 – 2017 và chương trình công tác năm học 2017 – 2018 của Ban thanh tra nhân dân, Thầy Nguyễn Hào thông qua Quy chế xếp loại năm học 2017 – 2018, Hội nghị tiến hành thảo luận và quyết nghị:
22450532_505103926511165_1878384005_o

22471917_505103956511162_1324515695_o
22494472_505102499844641_1592841878_o

22450701_505104006511157_1760423262_o

22472239_505102183178006_1988500590_o
22449544_505102189844672_1703549324_o(1)

22450535_505102463177978_193421949_o(1)

22473585_505102446511313_994487704_o
Thầy Dương Văn Điều – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường đã trap tặng Giấy khen cho các cán bộ, giao viên, nhân viên đạt thành tích trong năm học 2016-2017:
22450741_505103276511230_819744010_o
Cô Phạm Thị Huế – Thư ký hội đồng sư phạm thông qua nghị quyết Hội nghị:
22449511_505103803177844_147591387_o