THÔNG TIN - Chi Bộ Đảng

DƯƠNG VĂN ĐIỀU
DƯƠNG VĂN ĐIỀU Chi Bộ Đảng Hiệu trưởng 02613502177

DUONGVANDIEU2013@GMAIL.COM

NGUYỄN HÀO
NGUYỄN HÀO Chi Bộ Đảng Phó hiệu trưởng 0911774458

Email: nguyenhao8587@gmail.com
Đ/c: Thôn 7, Tâm Thắng, Cư Jut, Đăk Nông