Văn bản Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Hướng dẫn 4529 (HD thực hiện TT 14) 1-10-2018 Tải về
2 Hướng dẫn 4530 (HD thực hiện thông tư 20) 1-10-2018 Tải về
3 Thông tư 20 (chuẩn nghề nghiệp GV) 22-8-2018 Tải về
4 Thông tư 14 (đánh giá chuẩn HT, PHT) 20-7-2018 Tải về
5 QĐ 11 – BAN HÀNH Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 5-4-2016 Tải về
6 TT 27 – CHƯƠNG TRÌNH BDTX CBQL 30-10-2015 Tải về
7 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
8 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
9 TT 47 – QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS CHUẨN QUỐC GIA 7-10-2012 Tải về
10 TT 58 – QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH 12-12-2011 Tải về
11 TT 12 – Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học 28-3-2011 Tải về
12 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra 30-12-2010 Tải về
13 TT 51 – QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VẦ TIẾP NHẬN HS 25-12-2002 Tải về
14 TT 08 – Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông 21-3-1988 Tải về