Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Biểu mẫu đánh giá chuẩn HT, PHT theo TT 14 13-5-2019 Tải về
2 BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV THEO THÔNG TƯ 20 8-5-2019 Tải về
3 KH NHIỆM VỤ 2019 CỦA BỘ GD 4-4-2019 Tải về
4 THANH TRA CHUYÊN NGÀNH PHÒNG GD &ĐT HUYỆN CƯ JUT 2-4-2019 Tải về
5 KH TUYỂN SINH THCS VÀ THPT NĂM 2018-2019 20-3-2019 Tải về
6 KH TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TRÊN MẠNG 2018-2019 7-1-2019 Tải về
7 KH TỔ CHỨC CUỘC THI GVG CẤP HUYỆN 2018-2019 5-1-2019 Tải về
8 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ 26-12-2018 Tải về
9 VV THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG DỊP NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2019 24-12-2018 Tải về
10 HD TỔ CHỨC THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN 2018-2019 6-12-2018 Tải về
11 CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO TTN, NĐ LẦN THỨ V 26-11-2018 Tải về
12 Hướng dẫn 4529 (HD thực hiện TT 14) 1-10-2018 Tải về
13 Hướng dẫn 4530 (HD thực hiện thông tư 20) 1-10-2018 Tải về
14 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ TƯ VẤN TLHS 20-9-2018 Tải về
15 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN TLHS 14-9-2018 Tải về
16 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 11-9-2018 Tải về
17 Thông tư 20 (chuẩn nghề nghiệp GV) 22-8-2018 Tải về
18 Thông tư 14 (đánh giá chuẩn HT, PHT) 20-7-2018 Tải về
19 QĐ 11 – BAN HÀNH Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 5-4-2016 Tải về
20 TT 27 – CHƯƠNG TRÌNH BDTX CBQL 30-10-2015 Tải về
21 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
22 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
23 TT 47 – QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS CHUẨN QUỐC GIA 7-10-2012 Tải về
24 TT 58 – QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH 12-12-2011 Tải về
25 TT 12 – Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học 28-3-2011 Tải về
26 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra 30-12-2010 Tải về
27 HD 660 – hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT 9-2-2010 Tải về
28 TT 51 – QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VẦ TIẾP NHẬN HS 25-12-2002 Tải về
29 TT 08 – Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông 21-3-1988 Tải về
30 KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 7-2018 Tải về