Họp tổ Tháng 4

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Sáng ngày 09/04/2019 lúc 10h họp tổ Toán – Lí – Hóa – Sinh

Đánh giá hoat động tháng 3 và kế hoạch tháng 4