Họp phụ huynh đầu năm học 2018- 2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thời gian họp phụ huynh học sinh năm học 2018 – 2019

Ngày họp: 11/09/2019 (thứ 3)

Khối 6, 9 họp buổi sáng

Khối 7, 8 họp buổi chiều