GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 5 tháng 7 năm 2017, trường THCS Nguyễn Trãi đã được Sở Thông tin – Truyền thông cấp giấy phép thiết lập thông tin điện tử tổng hợp trên mạng:
image1

image2