Đại hội Phụ huynh học sinh năm học 2017-2018

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 14 tháng 9 năm 2017 Hội phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức Đại hội PHHS Nhiệm kì 2017- 2018
KHAI MAC

Đại hội được nghe Thầy Dương Văn Điều – Hiệu trưởng nhà trường tóm tắt kết quả đạt được của nhà trường trong năm học 2016-2017
TH HT BC TÓM TẮT KQ

Bác Nguyễn Thị Hiên – Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh đã thay mặt ban đại diện đọc báo cáo hoạt động của Ban Đại diện CMHS năm học 2016-2017:
PHO BAN DD ĐỌC BÁO CÁO

Các PHHS và Giáo viên đã sôi nổi tham gia phát biểu ý kiến:
PH 9B PHÁT BIỂU

IMG_20170914_110851

IMG_20170914_095355

PH 8C

CÔ THO

HP PHAT BIEU

HT GIẢI TRÌNH Ý KIẾN PHHS

Đại hội đã bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi năm học 2017-2018 gồm:
1. Ông Bùi Xuân Nghĩa – PHHS lớp 8C làm Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hiên – PHHS lớp 9A làm thư kí
3. Ông Sầm Văn Hoan – PHHS lớp 6C làm Uỷ viên
BAN ĐẠI DIỆN 2017-2018