Khuyến học

CA DAO TOÁN HÌNH

CA DAO TOÁN HÌNH

Lượt xem:

Muốn tìm chu vi hình vuông Lấy cạnh nhân 4, lệ thường nhớ ghi Diện tích hình vuông khĩ gì! Lấy cạnh nhận cạnh, sai đi đường nào Chu vi chữ nhật làm sao? Lấy dài và rộng cộng [...]