Hoạt động chuyên môn

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH – CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NĂM 2023 (Trà My-Đức Hùng)

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH – CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NĂM 2023 (Trà My-Đức Hùng)

Lượt xem:

https://youtu.be/AgfFdYlEuXA [...]

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH – CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NĂM 2023 (Tuyết Mai-Hoàng Bảo)

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH – CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NĂM 2023 (Tuyết Mai-Hoàng Bảo)

Lượt xem:

https://youtu.be/xv0ZWPoFH7c [...]

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH – CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NĂM 2023 (Hoàng Khanh – Thành Đạt)

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH – CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NĂM 2023 (Hoàng Khanh – Thành Đạt)

Lượt xem:

https://youtu.be/nqTea-W53JU [...]

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH – CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NĂM 2023 (HẢI VY – HÀ MY)

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH – CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NĂM 2023 (HẢI VY – HÀ MY)

Lượt xem:

https://youtu.be/9rUb-5vU7PA [...]

ĐỀ TUYỂN SINH TRƯỜNG CHUYÊN NCT 2018-2019, MÔN LÝ

ĐỀ TUYỂN SINH TRƯỜNG CHUYÊN NCT 2018-2019, MÔN LÝ

Lượt xem:

[...]

TIẾT DẠY BÀI TẬP

TIẾT DẠY BÀI TẬP

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 11

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 11

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 10

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 10

Lượt xem:

[...]

BẢNG PHÂN CÔNG KIÊM NHIỆM

BẢNG PHÂN CÔNG KIÊM NHIỆM

Lượt xem:

[...]

LỊCH DẠY NGHỀ, PHỤ ĐẠO, BỒI DƯỠNG

LỊCH DẠY NGHỀ, PHỤ ĐẠO, BỒI DƯỠNG

Lượt xem:

[...]

THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16-10-2017

THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16-10-2017

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 9

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 9

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 212