Dạy và Học

ĐỀ TUYỂN SINH TRƯỜNG CHUYÊN NCT 2018-2019, MÔN LÝ

ĐỀ TUYỂN SINH TRƯỜNG CHUYÊN NCT 2018-2019, MÔN LÝ

Lượt xem:

[...]

CA DAO TOÁN HÌNH

CA DAO TOÁN HÌNH

Lượt xem:

Muốn tìm chu vi hình vuông Lấy cạnh nhân 4, lệ thường nhớ ghi Diện tích hình vuông khĩ gì! Lấy cạnh nhận cạnh, sai đi đường nào Chu vi chữ nhật làm sao? Lấy dài và rộng cộng [...]

TIẾT DẠY BÀI TẬP

TIẾT DẠY BÀI TẬP

Lượt xem:

[...]