TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Trung Tâm học tập cộng đồng kết hợp với Hội khuyến học xã Cư Knia tổ chức Lễ Khai Mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 tại Nhà văn hóa xã Cư Knia.
Tới dự lễ khai mạc có:
– Ông Lục Văn Hiển – TVĐU – Chủ tịch UBMTTQ xã Cư Knia.
– Ông Ma Văn Lộc – ĐUV – Phó chủ tịch HĐND xã Cư Knia.
– Thầy Dương Văn Điều – HT Trường THCS Nguyễn Trãi – Phó chủ tịch Hội khuyến học – Phó GĐ TTHTCĐ xã Cư Knia.
– Trưởng các đoàn thể xã Cư Knia, BGH các trường học, Bí thư các chi bộ, đại diện GV và HS các trường học.
1
Thầy Dương Văn Điều – HT Trường THCS Nguyễn Trãi – Phó chủ tịch Hội khuyến học – Phó GĐ TTHTCĐ xã Cư Knia đã đọc diễn văn khai mạc:
KM
Bà Vi Thị Mơ – Phó chủ tịch Hội khuyến học – Phó GĐ TTHTCĐ xã Cư Knia đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỉ nguyên số:
PD

VN1

IMG_20171002_081837

IMG_20171002_081425

IMG_20171002_082205

IMG_20171002_082450

IMG_20171002_082328

IMG_20171002_082240